Af indsigelsen fremgår følgende klagepunkter:

  • Etageantallet ændres fra 3 til 4.
  • At beskyttede områder og kolonihaverne skal sikres mod følgerne af evt. grundvandssænkning.
  • At påvirkningen af bevaringsværdigt landskab er for markant.
  • At der ikke er redegjort for lokalplanens formål.
  • At der ikke er foretaget faglig korrekt undersøgelse, og konstateret at kommunen ikke har kendskab til bilag lV arter.
  • At del af et §3 areal indregnes i bebyggelsesprocenten.
  • Indgreb i beskyttet natur og økologiske forbindelser.

For bestyrelsen er ovennævnte sag meget principiel, da den omhandler ”væsentlige retslige mangler”. Og fordi vi vurderer at kommunen har svigtet sit ansvar. Og sagen viser også at DNs rolle som naturens ”vogter” er utrolig vigtig – ingen anden myndighed eller forening har denne rolle.

> Læs klagen

> Læs supplerende klage