DN Kolding

Formand: Esben Christoffersen
10. juli vej 15
6070 Christiansfeld

Mobil: 41 18 11 30,
Mail: Kolding@dn.dk

Til -

Kolding Kommune

 Dato: 12.01.2023

 Høringssvar til Kolding Kommunes Mobilitetsplan.

 I Danmarks Naturfredningsforening i Kolding glæder det os generelt, når den lette trafik prioriteres frem for den tungere.

Det er en af forudsætninger for en lokal reduktion af transport- og klimabelastningen, og det finder vi i altovervejende grad
er tilfældet med kommunens aktuelle Mobilitetsplan. Der er imidlertid også andre hensyn at overveje i forbindelse med en plan
for den lette trafik, og det er bl.a. spørgsmålet om dens indvirkning på natur og landskab. Her har den fremsatte plan et alvorligt
vildskud, idet man her vil lægge en af de såkaldte supercykelruter tværs gennem Marielunddalen.

Det er ikke første gang, at politikere og planlæggere ser sig sultne på Marielunddalen, når det handler om at løse Koldings trafikale problemer.
Heldigvis har fornuften til dato sejret og forhindret, at dette smukke og værdifulde landskab blev forringet af nye veje og trafikale anlæg.

Da det afgåede Byråd begyndte at interessere sig for at rejse en fredning af dette unikke landskab, var det bl.a. for en gang for alle at signalere,
at nu skulle det være slut med nye forslag til byggeri og anlæg i området.

I stedet skulle der fokuseres på områdets naturværdier. Ikke mindst biodiversiteten skulle nyde fremme. Det fremgår også klart af den køreplan
for fredningsarbejdet, som Byrådet netop har vedtaget.

Der er ikke med fredningen lagt op til væsentlige ændringer i den aktuelle brug af området. Der kan cykles og motioneres som hidtil.
Dvs. man kan som hidtil krydse området fra øst mod vest og omvendt, men i alt væsentligt under de forudsætninger, der gælder i dag.

Forslaget om at anlægge en supercykelrute vil markant ændre på forholdene.

Der er tale om ”stier med god bredde, sikre vejkrydsninger, fast belægning og god belysning, samt overordnet skiltning”.

Ikke bare vil det føre til en stærkt øget trafik gennem området, det vil erfaringsmæssigt også trække andre,
herunder motoriserede, trafikanter ind i området. ”God belysning” vil få mindst to mærkbart negative konsekvenser.

Vi vil få en visuelt helt anderledes dal i skumringen og om natten. I stedet for et område med mørke og nat, som efterspurgte kvaliteter,
får vi et lys der fanger øjet fra næsten ethvert punkt i dalen.

Og vi vil få en situation, der stærkt påvirker nattens dyreliv. Lyset vil bl.a. indfange og fastholde mange natsværmere, der enten går til eller fanges af flagermus.

I stedet for at vi med fredningen får sat en stopper for forringelser af naturindhold og biodiversitet i Marielunddalen,
får vi med mobilitetsplanenet øget pres på naturen.

Man kan ikke begge dele.
Ødelæg ikke fredningens muligheder.

Bevar som minimum områdets nuværende naturkvaliteter og lad den eksisterende cykelsti klare trafikken.
Det har den trods alt formået i årtier.

PVA

DN-Kolding

Esben Christoffersen