Kolding den 18.05.2016 

Til Kolding kommune

Forslag til kommuneplantillægget/lokalplanen for Skamlingsbanken

I forlængelse af borgermødet onsdag d. 11. maj om lokalplan for Skamlingsbanken har vi flg. bemærkninger:

Byggefeltet. Vi kan ikke acceptere udstrækningen af det foreslåede byggefelt for et kommende formidlingscenter på Skamlingsbanken. Vi mener, at skal der bygges i området med den eksisterende fredning, må dette ske uden at byggeriet kommer til at påvirke det centrale i fredningen, som bl.a. er den eksisterende udsigt, hvor formidlingscentret tænkes placeret. DN Kolding har fra start i alle faser af Udviklingsplanens tilblivelse gjort opmærksom på, at det udpegede byggefelt ikke kan bebygges p.g.a. fredningen. Vi kan kun acceptere et byggefelt umiddelbart øst eller syd for den nuværende restaurationsbygning. At tillade byggeri, der indskrænker den bedste og mest benyttede del af udsigten, svarer til at sige, at den fredning, der har været gældende i så mange år, ikke længere respekteres og lige så vel kunne ophæves.  Vi mener, der var en grund til fredningen, og at denne grund ikke pludselig skal tilsidesættes, fordi kommunen ønsker et monument i landskabet.

Vi skal derfor allerede nu gøre opmærksom på, at vi vil forfølge sagen og søge byggeriet hindret med de ankeadgange, vi har ifølge lovgivningen.

I øvrigt mener vi, at kommunen på anden vis kunne have fået netop et  spektakulært og arkitektonisk monumentalt byggeri, hvis man fra start af havde arbejdet for at fjerne den eksisterende restaurantbygning og opføre et nyt kombineret restaurant- og formidlingscenter. At dette ikke er sket, skal det fredede område ikke betale for med en forringelse af fredningsforholdene.

Med tiden vil denne mulighed måske kunne modnes.

Landart. Vi foreslår, at placeringen af landart-området flyttes fra den nuværende skitserede placering i Skamlingsbankens egentlige græsland til en placering på de nuværende juletræsmarker. Denne ændrede placering mener vi ligger lige for, og er efter vor opfattelse en lige så god placering.

Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening Kolding
v/fmd. Christian Gøttig