Miljøstyrelsen har været på kontrolbesøg i Kobbelskoven.

Styrelsen konstaterer, at den naturlige genvækst af nye træer opfylder skovlovens krav. 
Skovloven stiller alene krav om, at arealet skal være bevokset med træer, som med tiden vil danne højstammet skov. Dele af arealet, en tiendedel, må henligge åbent.
Miljøstyrelsens konstaterer således, at bevoksningen i Kobbelskoven opfylder skovlovens krav.