(Læserbrev)

Skal en Lokal Naturfond skabe mere natur i Kolding?

Vil vi have mere natur, kan vi enten forbedre eksisterende naturområder eller skabe nye naturområder.
Almindeligvis er det bedst at sikre de områder, der har et godt naturindhold eller hurtigt kan få det.
Mange naturområder er imidlertid små og nabo til arealer, der påvirker dem negativt.
I forvejen er Kolding et af de naturfattigste områder i Danmark.
Et landsdækkende naturindeks placerer Kolding som nummer 85 ud af landets 98 kommuner.
15 af 100 points får vi!

Vi har brug for nye naturområder, og det koster naturligvis.
Men vi kunne jo i fællesskab samle midler ind til mere natur og oprette en lokal naturfond til opkøb af jord.
F.eks. sandede områder, der hurtigt giver god natur, og som samtidig er dem, der kan forurene grundvandet.
Eller sø- og vandløbsnære arealer for at beskytte mod udsivning af næringsrigt vand og undgå algeopblomstring og iltsvind. 
Eller blot arealer omkring områder med høj naturkvalitet, så de beskyttes bedre.

En lokal naturfond vil bedre end de landsdækkende fonde kunne
interessere kommunens borgere, ikke mindst lokale erhvervsdrivende.
Det er måske ikke så interessant, at man har købt 2 kvm skov et sted i Danmark, men det er interessant, at man er med i et nyt naturområde på Skamlingsbanken, ved Svanemosen eller lignende.

Det er omstændeligt at oprette en fond og gøre den kendt i offentligheden.
Der er brug for, at kommunen er fødselshjælper og for, at et eller flere partier i byrådet griber ideen.

Hvem er med?