Danmarks Naturfredningsforening politiserer ikke.

 

Esben Christoffersen
Formand
DN-Kolding.
 

Svar til Tobias Jørgensen (Byrådsmedlem i Kolding og folketingskandidat for Venstre i Fredericiakredsen)

Under overskriften ”Danmarks Naturfredningsforening politiserer” i JydskeVestkysten den 14/9 2018.

beskriver Tobias Jørgensen (TJ) sin oplevelse af Danmarks Naturfredningsforenings (DN).

håndtering af fredningssagerne på Skamlingsbanken og skoven ved Trelde Næs.

 
Tobias Jørgensen mener, at DN forsøgte at sætte en kæp i hjulet på fredningen af Skamling sammen med citat ”fredningsstyrelsen”.
 

Til TJs orientering kan det oplyses, at det var Fredningsnævnet, der afslog Kolding Kommunes første ansøgning.

Fredningsnævnet begrundelse var, at det samlede projekt ikke kunne rummes indenfor den eksisterende fredning.

Nævnet udtalte samtidig, at der skulle en ny fredningssag til for at muliggøre et projekt af denne art. Kommunen greb denne mulighed og tog initiativet til en ny fredning, som kom til at involvere et 3 gange så stort areal som den nuværende fredning. DN fik en invitation til at deltage i dette fredningsarbejde.
 

Efterfølgende har samarbejdet resulteret i et løsningsforslag på placeringen af formidlingscentret, som vi vurderer at Fredningsnævnet vil acceptere. Det var DN selv, der pegede på muligheden. Sidenhen har såvel kommunen, herunder Kolding Kommunes egen venstreborgmester, samt kommunens rådgivere (et arkitektfirma) udtalt, at de synes de får en bedre beliggenhed af centeret og samlet set et bedre projekt end det oprindelige. Og vi får bl.a. friholdt de flotte udsigter fra Skamlingsbanken, vi får fredet et betydelig større område end det oprindelige og med udsigt til sikring af endnu flere områder på Skamlingsbanken.
 

Trelde Skov er et helt enestående skovområde med en rig og varieret natur. I de seneste århundreder har skoven været delt i mange større eller mindre parceller. Det har fasthold den mangfoldige skov med stor biodiversitet. Men sådan er det ikke mere. Omkring en tredjedel af skoven er nu ejet af to firmaer, der driver moderne skovbrug med rydning af store områder og genplantning af monokultur. Det truer artsrigdommen og de enestående naturværdier: Derfor indeholder fredningsforslaget følgende – Et 300 meter bredt bæltet ud til kysten udpeges til urørt skov – dvs. ”højst mulig biodiversitet”

I resten af den private skov bliver der udpeget 10 bevaringsværdier træer pr. ha; men parcelejerne kan stadig drive deres skov med plukhugst og naturlig genvækst. De offentlige stier bliver selvfølgelig sikret mod nedfaldne grene.  
 

Danmarks Naturfredningsforenings fornemste opgave er at sikre og udvikle naturen og biodiversiteten. Også i Fredericia og Kolding Kommune. Meget gerne sammen med Byrådene.

Det gør vi i disse to tilfælde.