Nedenstående er sendt som læserbrev til udvalgte medier i Kolding og bl.a. brugt i Jydske Vestkysten som udgangspunkt for en artikel om Skamlingsbanken d. 15 juli.

Allerførst et tillykke til kommunen med bevillingen på 40 millioner kroner fra A.P. Møllers Fond.

Langt om længe ser det ud til, at man for alvor kan gøre sig håb om en større forbedring af Skamlingsbanken som historisk sted og som rigt naturområde.

I Danmarks Naturfredningsforening i Kolding (DN) har vi længe været kede af den udvikling, vi har set på og omkring Skamlingsbanken. De gamle græsmarker med deres rige flora og fauna forsvandt mere og mere, fordi dyrene forsvandt og høje urter og krat tog over.
På tidligere dyrkede arealer breder en juletræskultur sig i svimlende fart, så der nu kun er begrænsede områder uden træer. Og som om dette ikke var nok, har også nye sommerhusområder erobret massive områder af banken ud mod vandet.

A.P. Møller har ifølge det oplyste betinget sig, at der først og fremmest sker initiativer på Skamlingsbanken, som styrker områdets historie og natur.

Danmarks Naturfredningsforening i Kolding har over for kommunen udtrykt tvivl om, hvorvidt alle punkterne i kommunens udviklingsplan kan gennemføres uden grimme ar i dette enestående landskab (læs nærmere om vores betænkeligheder på DN’s lokale hjemmeside).
Vi håber kommunens borgere vil engagere sig i projektet og være med til at sikre og bevare de værdier, der er eller kan skabes på Skamlingsbanken.
Vi bliver under alle omstændigheder en del af denne proces og vil, som vi også har meddelt kommunen, gå positivt ind i realiseringen af mange af punkterne i planen.
Ikke alle, men mange.
Vi håber især, at mange af midlerne vil blive brugt på opkøb af arealer og til en plejeindsats, der vil styrke og genskabe områdets rige naturindhold og storslåede udsigter.