Byggeplaner på Skamlingsbanken.

Kolding Kommunes Udviklingsplan for Skamlingsbanken rummer både gode og tvivlsomme initiativer.

Vi påskønner, at der tages initiativ til omfattende afgræsning på et stort areal i det egentlige bakkelandskab. Netop græsning er en forudsætning for, at fastholde Skamlingsbanke-landskabet i den ønskede mosaik  med åbne græsvidder  og småskove, med  Lillebælt som tilhørende kulisse.  Disse initiativer kan vi ikke rose nok, da de er med til at fastholde landskabet, som har været i århundreder. En pryd til evig tid – guldalderlandskabet. En oase som en moderne kommune har brug for.

Øget indsats for friluftslivet har også vor opbakning. Det er anerkendt, at motion og ophold i naturen er et grundvilkår for os som mennesker. Vi håber, at kommunen evner at skabe en afvejet balance mellem benyttelse og beskyttelse. En afvejet naturpolitik på Skamlingsbanken indebærer også at beskyttelses hensyn prioriteres.

På Højskamling mener vi, at fredningen skal respekteres, og at det samlede byggefelt ikke må brede sig ud i jomfrueligt urørt bakkeland. Åbning for et nyt byggefelt er vi imod. Tænk på at formidlingscentre overlever sig selv, forældes,  og har begrænset levetid. At bygge på en af ”Bankens” fremmeste udsigter med et udvidet byggefelt i fredet område er helligbrøde. Her må beskyttelse gå forud for benyttelse. En gang bebygget, altid bebygget. Centret bliver et varigt indgreb i det fredede landskab. I manges øjne en stærkt kontroversiel beslutning.

Vi opfordrer til, at kommunal eftertanke må føre til, at standpunktet anderkendes og respekteres.

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening i Kolding
Chr. Gøttig og Paul Rasmussen