01.11. 2017

Marina City - Koldings bynære natur.

Naturen svigtes også i valgkampen

I forbindelse med den planlagte udvidelse af Marina Syd arbejder Kolding Kommune for at nedlægge dele af skoven mellem Skamlingvejen og Kolding Å. Skoven skal vige for oplægsplads til lystbåde.

I den forbindelse vil vi gerne rette opmærksomheden på forhold, som burde have betydning for projektets endelige udformning og størrelse. ”Marinaskoven” har indtil for nylig været beskyttet som sumpet område, og har netop derfor været beskyttet af lovgivningen. Kolding Kommune har imidlertid ophævet denne beskyttelse og i stedet fået arealet pålagt en fredskovsklausul. Arealet er altså nu beskyttet som skov. 

Kommunen arbejder imidlertid på at ophæve denne nye pålagte skovbeskyttelse og søger antagelig efter ”erstatningsarealer” andet steds.
Problemet er blot, at tilsvarende sumpede områder også vil være beskyttede i.h.t. Naturbeskyttelsesloven. Sådan sumpnatur tager lang tid at opbygge. Tænk lagdeling og specialiserede arter. Derfor kan området ikke erstattes af såkaldt ny natur.

Lad os også minde om, at for ganske få år tilbage fik Kommunen ophævet fredskovspligten på naboarealet ved den tidligere Fjordgril. Den lille skov står ganske vist endnu, men arealet er åben for bebyggelse, som må forventes at komme om føje tid.

Det lykkes således Kommunen ved paragraf-jonglering i løbet af få årtier, at ændre den grønne indfaldsvej med skov og fjordudsigt til en visuelt ganske forandret indfaldsvej med mindre bynatur. Hvis vi bare udlægger erstatningsnatur er alt godt, lyder parolen. Men nej erstatningsnatur ligger langt væk, sandsynligvis med fattigere indhold og langt uden for byen.

Vores opfattelse er, at bynær natur må respekteres Naturen må indarbejdes og forankres i byens udvikling. Rig bynatur er et grundlag for en attraktiv by og ikke en hindring for en dynamisk udvikling.

Indfaldsvejen til Kolding af Skamlingvejen er byens smukkeste indfaldsvej med centralt beliggende bynatur. Pas på bynaturen. Den kommer aldrig igen.

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening
Esben Christoffersen