Skærsø og Nørremose er tilbageværende dele af et større, nu opdyrket, østjysk hedeområde.

Søen var indtil slutningen af 1980’erne en meget næringsfattig sø med et lavt kalkindhold på sandet jordbund, hvor der var grundlag for en helt særlig flora af vandplanter.

Som følge af næringsstoftilførsel fra omkringliggende landbrugsarealer, har det unikke plantesamfund, trods omfattende naturpleje, de sidste tyve år været i fare.

Det nærliggende område, Nørremose, er hovedsaglig af naturtypen hedemose, som typisk er dannet over dødishuller efter sidste istid. Flere steder har mosen hængesæk, og har tidligere haft præg af højmose.

Læs mere om fredningen af Skærsø - KLIK HER