DEN MIDTJYSKE MOTORVEJ

 Presset på vores natur og landskaber synes uden ende. Måske nogle var begyndt at tro, at den grønne dagsorden havde lagt den værste naturødelæggelse bag os, og at fremtiden skulle dreje sig om at sikre biodiversiteten og landskabernes uforstyrrethed for os selv og fremtidige generationer.  I så fald må meldingen om, at nye motorvejsmafiaer rækker ud efter betydelige lunser af det midtjyske landskab få et slør til at falde og bringe lidt klarsyn tilbage.

For mange er stadig af den opfattelse, at det eneste der kan sikre landets fremtid, er en yderligere udbygning af motorveje i det jyske landskab. Senest er jyske borgmestre gået ud med en kraftig anbefaling af en ny motorvej ned gennem den jyske højderyg. Nu skal højderyggen fra Viborg til Haderslev asfalteres. Hertil hører også hele optoget af til- og afkørsler, rastepladser, nye veje og med tiden den planløse spredning af erhvervsbyggeriet i det åbne land. Pludselig fyldes et tidligere så smukt landskab med et bredt bælte af larm og sære genstande: store kølehuse, enorme lagerpladser med endeløse rækker af betonelementer, jerndragere, traktorer, busser og kejtede forsøg på originalitet i form af flyvemaskiner og ligegyldige haveanlæg. Natur og landskab kan man kigge i vejviseren efter. Og mens småbyerne langs motorvejen går en stille død i møde, forsvinder de gode skatteborgere fra den uskønne støjbræmme og erstattes af et helt andet klientel. Selv lidt større byer bryder sammen under vægten af motorvejen: spørg i Vojens, i Rødekro, ja selv i Haderslev.

Hvorfor mon det ikke beroliger os, at Hans Christian Schmidt, Venstres tidligere miljøminister, forsikrer os om, at ingen – og især ikke naturen - bør frygte for negative konsekvenser i forbindelse med en ny midtjysk motorvej? Hvorfor hører vi snarere et ekko fra en naturfjendsk fortid?

Hvordan kan man påstå, at et nyt motorvejsbånd der skærer sig gennem landskaber som bl.a. Frederikshåb Plantage/Randbøldal og alt efter linjeføring Svanemosen/Vonsild skov og utallige andre småskove og naturarealer - hvordan kan man forsat påstå, at dette hærværk kun skal måles på en tvivlsom forventning om vækst i arbejdspladser? Enhver tanke om den store lokale naturnationalpark fra Vejle Ådal til Randbøl Hede kan skrinlægges. Hvad mon prisen er for ødelæggelser af denne art over de næste 50-100 år? Senere kommer forlængelsen nordpå til Viborg. Hvad falder der ikke af landskabelige kronjuveler på den konto.

Hvem bringer motorvejstosserne ned på jorden?