Aftentur på Kolding Gamle Kirkegård

Den 15. august afholdt DN rundvisning på Gamle Kirkegård ved Tøndervej.
Den nu pensionerede byplansarkitekt Sten Krarup viste rundt og fortalte inspirerende om afdøde slægters historie og overleverede beretninger.
En af de mere kuriøse overleveringer fortæller, at man i mange år efter værtshusholder Søren Sørensens død kunne komme i druklag - i en skjult krypt under værtshusholderens grav om natten.
Vi dvælede andægtigt en stund ved graven og funderede over, at brændevinsbrænder Hoff var begravet ganske nær værtshusholderen.
Brændevinsbrænderen var en af byens velpolstrede spidsborgere.
Brændevinsbrænding var en vigtig næringsvej.
Det fortælles, at brændevinsbrænder Hoffs efterfølger i 7 – 8 led skulle være indehaver af det stadigt eksisterende værtshus ”Gravens Rand”…….. Sådan flyder overleveringer og sandfærdige fortællinger sammen.
Til sidst kender ingen sandheden.
Vi hørte også om kirkegårdens oprettelse i 1806, som assistens kirkegård til Nicolai Kirke.
I kirken havde man ikke tilstrækkelig med gravplads under kirkegulvet længere. Gl. Kirkegård er således en assistens/udflytter kirkegård anlagt udenfor byen, som dengang var af ganske beskeden størrelse.
Tøndervej, som i dag ligger midt i Kolding, lå dengang udenfor staden.
Gl. Kirkegård er karakteriseret ved mange 150 årige blodbøge, som blev plantet under den nationale rejsning under Slesvigkrigene.
Blodbøgene er særegne ved at podningsarene tydeligt markerer sig som fortykkelser på stammerne i hoftehøjde.
Den kraftige efterspørgsel bevirkede, at frøformerede blodbøge var udsolgte. Derfor måtte man skaffe ekstra blodbøge ved podning.
Kirkegården kan varmt anbefales - også i dette liv.