Gennem udpegningen til evighedstræ viser ejerne til træerne deres interesse for træsagen.
Gamle træer er sædvanligvis forskønnende for vores opfattelse af landskabet.
Samtidig er gamle træer levested for mængder af småliv, som er knyttet til gamle træer. Især hjemmehørende arter som f. eks. bøg og eg har et rigt insekt- og svampeliv knyttet til sig, navnlig i alderdommen.
Udpegningen til evighedstræ er en hensigtserklæring om at bevare træet så længe som muligt for eftertiden.
Der er ingen juridiske bindinger knyttet til evighedstræerne.

De to  nye evighedstræer er:

1) Seest Østerskov (Catedralskoven).
Ejeren, Mogens Leander, har valgt at udnævne en stor gammel bøg som evighedstræ.
Bøgen står i en gruppe af gamle egetræer.
Mogens Leanders hensigt er, at hele trægruppen betragtes som evighedstræer.

2) Grundejerforeningen Sønderlunden.

Gammel bøg i markskel.
Grundejerforeningen Sønderlunden i Bramdrupdam har fået registreret dette flotte enkeltstående bøgetræ.