Der er ikke noget at klappe af.

Kolding havn har af naturstyrelsen fået tilladelse til at fjerne 25.000 tons bundmateriale fra sejlrende og havn og dumpe det i havet ud for Trelde Næs.

Det kaldes en klappetilladelse, men vi synes overhovedet ikke, der er noget at klappe af.

Hidtil er tilsvarende materiale fra bunden af havnen blevet behandlet på land, men nu synes kommunen ikke længere, den har plads til sit eget snavs. Derfor har man meget heldigt fundet et sted i havet ud for Trelde Næs, hvor der for mange år siden er afsat et område til den slags materiale.

Men hør, det her kan ikke passe.

Man afleverer ikke bare sit skidt på en fjern lokalitet uden for kommunen, heller ikke selv om det er ”lovligt”. Der er ude af trit med enhver moderne miljøpraksis. I dag må man f.eks. ikke flytte så meget som en trillebør jord fra byen ud i det åbne land. Det forbyder jordloven! Af hensyn til miljøet i det åbne land.

Hvordan i alverden kan man så transportere 2500 lastbil-læs bundslam ud i det åbne hav?!

Slammet er fuldt af tungmetaller! Bevares, mængderne holder sig under de såkaldte grænseværdier, men det må f.eks. ikke placeres i det åbne land, ikke engang i Vestjylland hvor man ellers har placeret meget af sit skidt! Men havet er åbenbart losseplads for hvad som helst?

Måske er det ikke engang lovligt. I området lever marsvin som er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det er der ikke taget stilling til i naturstyrelsens tilladelse.

Det omtales heller ikke, at området ikke lever op til kravet om god økologisk tilstand, og at netop belastningen med organisk stof fra havneområdet (20% af bundslammet) udgør den store synder.

Det er utroligt, man skal true med EU, for at få nationale myndigheder til at opføre sig anstændigt.

I Fredericia er man i oprør over sagen. I forvejen har de netop konstateret store olieudslip fra havneområdet. Nu skal de også have Koldings skidt.

Er det niveauet for Kolding ambitioner på miljøområdet: over hegnet med skidtet.

Når det kommer til miljøgodkendelser på andre områder, så skal man som producent gøre brug af BAT - Best Available Technology, dvs. bedst tilgængelige teknologi. Dumpning af havneslam i havet er så fjert fra BAT som tænkes kan.

Hvorfor er der ingen af politikerne i Kolding kommune, der råber vagt i gevær og erkender, at dette kan vi ikke være bekendt?

Skal vi have en erhvervshavn i Kolding kommune, skal det være en moderne havn. Hertil hører en moderne miljøpolitik med lokal behandling af eget skidt. Ellers må vi bruge havneområdet til noget andet. Der er nok af muligheder.