Kolding den 7. december 2016

Jyske Vestkysten har den 25. nov. 2016 en artikel om det ny formidlingscenter på Skamlingsbanken. En café og et formidlingscenter med diverse souveniersalg planlægges opført helt centralt i kerneudsigten i det jomfruelige bakkelandskab. Artiklen kunne så tvivl om Naturfredningsforeningens holdning til centeret.

Vi vil derfor gerne præcisere, at vi i videst muligt omfang ønsker at bevare Skamlingsbanken som et uberørt og tidløst landskab. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal skænde dette landskab med byggeri, anlæg og pynt, fordi vi lever i en tid, hvor formidlet oplevelsesøkonomi er på dagsordenen? Efter vor opfattelse må man være særdeles forsigtig.

Vi har som mennesker brug for frirum helt uden ”tingel – tangel” og kunstige anlæg, for ture i det fri der ikke er tilrettelagt gennem events, designede spots og landart. Kommunen vil revitalisere ”vores urgamle landskab” med cafélatteudsigt og designet outdoorstrategi. Rimer det særlig godt med stedets grundide om sprogrøgt, ånd og historie? Kommunen vil på en gang udvikle og bevare – en selvmodsigelse. Udvikling er en fortløbende række af tiltag, en  vedvarende fornyelse, en kæde af forandringer.

Der er forlængst lyst fred over bakker og udsigt. Fasthold nu fredningens langsigtede strategi og udvid gerne fredningen.

Driftsbygninger forældes og kræver med tiden fornyelse og udvidelse.  Dette er indbegrebet af udvikling, ellers brister det økonomiske grundlag. Kravet om indtjening til vedligehold, løn, drift m.m. er uomgængeligt. Dette skal klares af et driftsselskab, men hvad sker der over tid, hvis økonomien halter? Der kommer et naturligt pres for nye indtægtskilder og nye aktiviteter, som yderligere vil påføre landskabet nye indgreb og sår. En ny omgang ”Revitalisering” for at bruge Kommunens eget udtryk. Det er en farlig vej at betræde.

Hvad der er ”hip” i dag er ”ut” i morgen. Bygninger overlever sig selv. Tænk blot på de to eksisterende bygninger på Banken, som arkitektonisk og funktionsmæssig ikke opfylder deres oprindelige formål længere.  Restaurationsbygningen virker nu som festlokale, fjernt fra det formål den er opført til.

DN anerkender behovet for nye formidlingsrammer. Men vi mener, at det er unødvendigt at inddrage den ypperste udsigt i det fredede landskab til centerbyggeri. Vi bryder os ikke om disse tidsbestemte ansigtsløftninger og ar i landskabet. Et nyt byggeri på Skamlingsbanken bør alene ske samordnet med det eksisterende byggeri. Kommunen er med det nye Center på vej til for altid, altid,  at have åbnet for et nyt byggefelt i et landskab, man tidligere har sikret gennem fredning. Drop tidsplanen. Dette projekt kræver en modningsproses, en samordning, og fasthold så strategien i fredningen. Det klæder områdets historie og natur bedst.

Man kan undre sig over, at kommunen i mangt og meget sælger byggeriet som en fuldbyrdet kendsgerning. Vi har endnu til gode at høre fredningsmyndighedernes stillingtagen til projektet. Mon oplevelsesøkonomien her vinder over fredning, historie og landskab?

 

Med venlig hilsen

Christian Gøttig
Formand
Tlf.: 2022 0703

Henvendelser i sagen bedes rettet til

Paul Rasmussen
6092 1348

Boj Bro Christensen
6146 0663

Her foran, som Paul Rasmussen, DN Kolding, viser, midt i én af Danmarks smukkeste udsigter, skal det nye Besøgscenter "diskret placeres". (Se billedet til højre.) 

Tekst og billede fra Kolding Kommunes beskrivelse af det vindende projekt vedrørende Besøgscentret: 
"Det nye besøgscenter er diskret placeret i det kuperede terræn. Næsten som en hule gemmer centret sig i landskabet under en græsklædt bakke."