DN Kolding har i 2021 udpeget 2 evighedstræer.
Evighedstræerne er udpeget efter ejernes ønske i samarbejde med DN.
Gennem udpegningen til evighedstræ viser ejerne til træerne deres interesse for træsagen.
Gamle træer er sædvanligvis forskønnende for vores opfattelse af landskabet.
Samtidig er gamle træer levested for mængder af småliv, som er knyttet til gamle træer. Især hjemmehørende arter som f. eks. bøg og eg har et rigt insekt- og svampeliv knyttet til sig, navnlig i alderdommen.
Udpegningen til evighedstræ er hensigtserklæring om at bevare træet så længe som muligt for eftertiden.
Der er ingen juridiske bindinger knyttet til evighedstræerne.

De to evighedstræer er:

1) En blodbøg vest for Hejls Nor.
Træet er ca. 120 år gammelt og er meget bredkronet, da det alle dage har stået frit.
Tykkelse 125 cm. 

 

2) En stor douglasgran i Seest Præsteskov umiddelbart vest for Hylkedal Motorvejsrasteplads.
Træet er 40 meter højt og 80 cm tykt