DN Kolding har i 2021 udpeget 2 evighedstræer.
Evighedstræerne er udpeget efter ejernes ønske i samarbejde med DN.
Gennem udpegningen til evighedstræ viser ejerne til træerne deres interesse for træsagen.
Gamle træer er sædvanligvis forskønnende for vores opfattelse af landskabet.
Samtidig er gamle træer levested for mængder af småliv, som er knyttet til gamle træer. Især hjemmehørende arter som f. eks. bøg og eg har et rigt insekt- og svampeliv knyttet til sig, navnlig i alderdommen.
Udpegningen til evighedstræ er hensigtserklæring om at bevare træet så længe som muligt for eftertiden.
Der er ingen juridiske bindinger knyttet til evighedstræerne.

De to evighedstræer er:

1) En blodbøg vest for Hejls Nor.
Træet er ca. 120 år gammelt og er meget bredkronet, da det alle dage har stået frit.
Tykkelse 125 cm. 

 

2) En stor douglasgran i Seest Præsteskov umiddelbart vest for Hylkedal Motorvejsrasteplads.
Træet er 40 meter højt og 80 cm tykt

Danmarks Naturfredningsforening har skrevet følgende til Seest Kirke - Menighedsrådet:

Det store træ, som Seest Kirke har valgt at udpege som ”evighedstræ”, er en stor douglasgran.

Højde 38 – 40 meter.
Diameter 80 cm.
Indhold 11 m3 vedmasse.
Alder anslås til 80- 100 år.

Douglasgranen er hjemmehørende i Vestamerika og indført til Europa for ca. 150 år siden.

Douglasgranen har vundet indpas i danske skove og skove i det europæiske lavland i øvrigt, hvor skovene stort set var hugget bort for 200 år siden efter Napoleonskrigene.
Danmarks største træ er en douglasgran ved Silkeborg med en højde på 52 meter.
I hjemlandet bliver douglasgranen 500 – 800 år gammel og opnår meget store dimensioner.

Hvorfor ønsker vi gamle træer? – ”Evighedstræer.”
Det ønsker vi, fordi det gamle træ taler til os. Det gamle træ giver tiden et videre perspektiv.
Det gamle træ sætter vore egne liv i uvante rammer, hvis vi tænker efter.

Vi ynder at bruge billedet af den gamle eg, som noget stort og betydningsfuldt.
Gamle træer tillagde man i folketroen magiske kræfter.
Derfor blev mange gamle træer skånet for øksen i forgangne tider.

I Danmark har vi i mange år fældet løs af de gamle træer.
Vi skal jo være effektive i det moderne samfund.
Denne udvikling vil Naturfredningsforeningen gerne være med til at vende.
Lad os forskønne by og land med en mangfoldighed af gamle træer.
Naturfredningsforeningen vil også fremhæve, at gamle træer og træruiner har afgørende betydning for et mangfoldigt biologisk liv, som er under pres i det effektive ressource-hungrende moderne samfund.

DN vil takke Seest menighedsråd for opmærksomheden på værdien af ”det gamle træ”.
Seest Kirke har nu et evighedstræ i Kirkeskoven, som menigheden nu er moralsk forpligtet til at beskytte og ikke lade falde for øksens skarpe hug.
Forpligtelsen er ikke juridisk bindende, men alene af moralsk karakter.

Tillykke.

Den 10. august 2022 P.R.