Dato: 22/8 2022

Danmarks Naturfrednings forening Kolding afholdt et Grønt
topmøde i november 2021 før Kommunalvalget.

Med deltagelse af
følgende partipolitiske gruppeledere:

Eva Kjær Hansen (V)
Søren Rasmussen (DF)
Villy Søvndal (SF)
Merete Due Paarup (R)
samt
Filip Bekic Bladt (menigt medlem af Soc.dem.)

blev der udtrykt klar opbakning til at ville bidrage til at forbedre
naturtilstanden i Kolding Kommune.

Baggrunden var, at et landsdækkende naturindeks placererede
Kolding som nummer 85 ud af landets 98 kommuner med 15 af
100 points.
I 2017 en placering som nr. 71.

Altså en væsentlig forringelse for en af de i forvejen mest
naturfattige Kommuner i Danmark.

Nu næsten et år efter kommunalvalget
– hvor ovennævnte personer alle blev valgt til byrådet -
gør vi status i Danmarks Naturfredningsforening Kolding:

Vi har oplevet at der er vedtaget en biodiversitets
plan med en ambition om at 10,3 pct. af Koldings areal skal være
natur inden 2030.

Vi har brug for nye naturområder, og det koster naturligvis.

Almindeligvis er det bedst og billigst at sikre de områder, der har et
godt natur-indhold eller hurtigt kan få det.
Derfor skal det også lyde en ros for de opkøb af arealer, der er
foretaget ved Skamlingsbanken før og efter kommunalvalget og
arbejdet med fredning af Marielund/Bramdrup skovene.

Men størstedelen af disse områder indgår jo allerede i
naturkapitalindekset.

Og samtidig har vi oplevet at der er forsvundet og fortsat forsvinder
potentiel værdifuld natur med stor hast til fordel for bolig- og
industribyggeri.

Og at der ikke afsættes tilstrækkelige økonomiske midler til hele
naturområdet.

DN-Kolding har et fremragende samarbejde med Kommunens
Natur og miljøafdelinger, men oplever en presset medarbejderstab.
- Som vil få svært ved at bidrage til at opfylde ambitionerne
i biodiversitetsplanen udover at klare de mest nødvendige
lovpligtige myndighedsopgaver.

Så kære politikere:

DN-Kolding vil opfordre til at
der afsættes flere midler til naturen generelt.

Det bliver meget dyrere at undlade - for hvem ønsker at flytte til en
af Danmarks naturfattigste Kommuner?

PVA DN Kolding.
Formand
Esben Christoffersen

(Invitationen til det Grønne Topmøde, afholdt den 2. november 2021 kan ses her)