Kære Jørn 
På vegne af DN-Koldings bestyrelse vil jeg gerne overbringe dig denne hilsen i anledning af dit  farvel til Kolding Byråd: 
 
Vi vil takke dig for et godt og konstruktivt samarbejde igennem dine 12 år som Koldings borgmester.
Og i særdeleshed takker vi for dine initiativer til fredning af Skamling og Marielund/Bramdrup skovene. 
Og dermed også på naturens vegne som har så hårdt brug for mere plads.  
Vi vil samtidig ønsker dig en rigtig Glædelig Jul og godt nytår samt god vind i dit kommende virke.
Pva. 
DN-Kolding 
Esben Christoffersen