Marielundsskoven ejes af Kolding Kommune. Skoven blev skænket kommunen som gave i 1875 af den daværende ejer O. F. Kralund med ”Selskabet til Kolding og Omegns Forskønnelse” som bruger og administrator.

Kralund havde dog overdraget gaven allerede i 1873, men gavebrevet er dateret 1875.
I gavebrevets §4 hedder det: ”Efter min hustru Marie Kralund født Find skal den bortskjænkede Eiendom stedse føre navnet ”Marielund” og den store Steen, som er opreist i Skoven, og indhugget dette Navn, skal bestandig fredes og beholde sin nuværende Plads”.

 Marielund20.JPG
 

Marielund21.JPG

Marielund24.JPG

Marielund26.JPG

Tilbage til toppen - KLIK HER