Tidligere var området, hvis frodige jorde er opdelt af diger og levende hegn, helt dækket af skov. Men fra 1788 blev skoven ryddet og jorden opdyrket.

Nørreskov, Midtskov og Sønderskov består hovedsaglig af gammel løvskov domineret af især bøg og eg. Der findes et stort antal sjældnere fugle- og plantearter i skovene og mange steder huser de fortidsminder som stendysser og gravhøje. Der findes også tre voldsteder fra tidlig middelalder.

Læs mere om fredningen af Stenderup Hage - KLIK HER