Kolding den 4. maj 2012

Danmark Naturfredningsforenings bemærkninger til borgmesterens ønsker om mere erhvervsbyggeri langs motorvejen gennem kommunen.

Koldings borgmester har efter en tid i sygesengen fundet anledning til at gøre noget ved den grønne del af motorvejen gennem Kolding (se Budstikken fra 10. april). Borgmesteren har pludselig fået den tanke, at man ikke kan se noget. Og med noget mener han bygninger, erhvervsbygninger, man kan slet ikke se hvor driftig en by Kolding er. Alle andre byer langs motorvejen, Haderslev, Vejle, Fredericia, Hedensted osv., alle maser de sig frem og stiller sig til skue for bilisterne med deres dynamiske erhvervsliv. Og konklusionen er nærliggende for vor borgmester: Kolding skal også have sit erhvervsliv udstillet for bilister og tilrejsende turister.

Men stop en halv. Er det nu så indlysende rigtigt, at vi skal have det erhvervsliv langs motorvejen? Kunne det være, at vi hellere skal udnytte den chance det er at være den eneste større by i Østjylland, der ikke har plastret motorvejen gennem kommunen til med visuelt miskmask? For ja, vi har faktisk en motorvejsstrækning, hvor man kan nyde at kigge på landskabet.

Da motorvejsdirektoratet i sin tid lavede linjeføringen for den østjyske motorvej lød budskabet, at den ikke mindst var lagt, så bilister havde noget smukt at kigge på: skove, ådale, bakkedrag og enkelte smukke bygningsværker, især kirkerne, der altid ligger smukt og værdigt i landskabet (Harte kirke). Men næppe var asfalten tør på den nye motorvej, før kommunerne begyndte af få deres sære ideer: vi skal da lægge nye erhvervsarealer ud til motorvejen, vi skal synliggøre erhvervene, og landskabshensyn behøver man vel ikke at tage alvorligt langs en motorvej?

Og så ligger de der i dag med alle deres sølle glæder: kæmpe lagerpladser med stakke af cementrør, jerndragere og udrangerede flyvemaskiner. De rager op som var de bygget af sjælløse gullaschbaroner, de værste maser sig helt hen i hovedet af de forbikørende. Grimmest er nok Vejles frysehus og gule barakrædsel (og så praler byen endda af deres arkitekturpolitik?), men Haderslev har også lige placeret nogle efterladenskaber i et ellers smukt landskab.

Vi har en lovgivning, der forbyder reklamer i det åbne land. Når vi kører eller opholder os i lande med store friluftsreklamer overalt, tænker vi med taknemmelighed på, at det er vi forskånet for derhjemme. Desværre fik vi ikke på samme måde sat en grænse for erhvervslivets placering, og derfor ligner især den østjyske motorvej efterhånden blot en af disse uskønne indfaldsveje til de større byer med ligegyldige firkantede tillukkede kasser i et totalt smagløst materialevalg. Der er ikke megen arkitektonisk skønhed eller landskabsæstetik i dette erhvervslivets svar på Klondyke. Men man har effektivt fået udvisket landskabets værdier.

Heldigvis er der forskel på erhvervene. Mange erhvervsfolk kunne ikke drømme om at placere deres virksomhed i dette motorvejsnære og sandsynligvis fremtidige erhvervsslumområde, thi de gamle industri- og lagerbygningers arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter ejer kasserne ikke. Gad vide hvor hurtigt mange af de opsatte erhvervskasser forældes? Et hurtigt gæt er nogle få tiår, og hvad mon der så sker?

Så mens tid er: vil nogen ikke godt fortælle vores borgmester, at vi ikke alle behøver at gøre det samme, især ikke når resultatet er, at vi fjerner det i dag unikke omkring Kolding for at få alle de andre byers landskabeligt smagløse motorvejsstrækninger. Kolding skal i stedet slå på, at vi er den grønne oase langs motorvejen. Her er ikke placeret alt muligt skingert blikfang. Her kan anstændige firmaer med sans for en smuk placering være bekendt at lokalisere sig. Måske kan vi så ligefrem lokke en afdeling af NOVO eller lignende til f.eks. det nye erhvervsområde mellem Kolding og Vamdrup – hvis det da ikke også efter samme borgmesterlogik behandles som et slagtilbud på en gudsforladt markedsplads. Virksomheder kan også være innovative og vækstorienterede uden facade til motorvejen. Hvorfor ikke udnytte, at Kolding som eneste større østjyske by har ladet landskabshensyn råde langs sin del af motorvejen. Hvorfor skal vi præsentere vores land for rejsende (og for os selv) som en lang industrilignende barakby fra grænsen til Århus.

Så kære byplanlæggere: kom med nogle gode ideer til borgmesteren, vis at I ikke hænger fast i fortidens målestok for en driftig by: antallet af osende skorstene - nu i stedet antallet af virksomhedsfacader ud til motorvejen.

 

Med venlig hilsen

DN i Kolding

(Kontaktperson: Boj Bro)

Tilbage til toppen - KLIK HER