Ophængning af store fuglekasser

Søndag den 14. januar havde DN Kolding fuglekassetur i Binderup Strandskov ved Skamlingsbanken.
Der blev på dagen ophængt 3 redekasser.
En tårnfalkekasse og 2 uglekasser.

Træklatreren var Hans Jacob Hausmann, som bravt tog den vanskelige opklatring i de udvalgte træer.
Det var tydeligt for alle, at det kræver sin mand at stige til vejrs med værktøj og redekasse.

Tårnfalkekassen ophængtes i skovbrynet, da tårnfalken er en ”åbenlandsfugl”.
Et vigtigt byttedyr for tårnfalken er markmus, som jages om dagen.

Natuglen er derimod en nataktiv skovfugl knyttet til skov og parker.
Skovmus er et vigtigt fødeemne for natuglen.
Derfor ophængtes uglekasserne inde i skoven.

Tårnfalkekassen er åben, idet ungerne sidder i åbningen og sender afføring ud i det fri.

Uglerne bor i hule træer.
Gylp og tør afføring forpester ikke reden. Derfor har uglekasserne en rund og mindre åbning.

Vi var 13 deltagere på turen i det kolde og klare vejr.
Kasserne er sponsoreret af Isobro Fonden.

Uglekasse ophænges

Tårnfalkekasse