Oplev Koldings Kirkegårde i Danmarks Naturfredningsforening, Koldings Kirkegårdstrilogi 2023.
Forårsturen gik til Søndre Kirkegård, Sdr. Kongevej 15, Kolding, den 9. maj 2023.

Senere på året kommer turene til Gamle Kirkegård og Nordre Kirkegård.
Datoerne for disse ture er ikke fastlagt endnu.

Kirkegården er på en gang gravplads, grøn oase med bynatur, kirkegårdsarkitektur, haveanlæg, eksotiske planter og historie om byens svundne tider.

Rundvisere på Søndre Kirkegård var gartner Lars Pedersen og Paul Rasmussen