(Læserbrev)

Træer i by og land

Kolding Kommune har vedtaget en træstrategi, som skulle betyde flere træer i
bybilledet på kommunens arealer.
Efter manges opfattelse vil det være en forskønnelse af byen.
Træstrategien gælder for kommunens arealer.
Men hvad med de private arealer, som reelt tegner landskabet i Kolding Kommune?

Igennem mange år har man kunnet iagttage, hvorledes landskabet forarmes for gamle træer i by og land.

Nogle eksempler:
Elvighøj var tidligere bevokset med gamle bøge, som endda var beskyttet i lokalplanen.
Nu er de borthugget.
Strandvejen i Kolding rummede for år tilbage væsentlig flere gamle træer end nu. De er borthugget, og der er udsigt til at flere forsvinder.
I sommerhusområdet Kystvej ved Bjert Strand er klinten bevokset med gamle træer.
De er langsomt, men sikkert ved at forsvinde.

Gamle træer kræver beskyttelse.
Vil Kommunen det?
Mangel på gamle træer betyder, at husene træder frem og bliver det bærende i landskabet.
Efter manges opfattelse forarmes by og landskab herved.

Kolding ligner mere og mere det træløse Københavns vestegn. 

Ved udstykninger som f.eks. Rebæk og kvartererne ved Grønninghoved Strand er der ikke indpasset plads til gamle træer i udstykningen.

Opfordringen skal lyde:
Afsæt plads til træer i bykvartererne.
Beskyt gennem tinglyst fredning og håndhæv beskyttelsen.
Gamle træer er et af fundamenterne for et rigt insekt- og fugleliv.
Bevar gamle træer også på private arealer, såvel i by som land.

Kommunen har redskaberne til at kunne dette.