Kolding, den 24. februar 2019:

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN- 9-2018:

Forslag om fredning af Skamlingsbanken