Først skulle der bygges boliger ud mod Stadionvej.

Et byggeri i 2 etager med et antal lejligheder. Et helt andet byggeri end områdets villaer, og det brød med forskellige bestemmelser for områdets naturindhold,

Men i Naturfredningsforeningen (DN) fandt vi det akkurat acceptabelt.

Så meldte en bygherre sig (Birch Ejendomme) men med et krav om bedre udbytte af byggeriet.

Kommunen udarbejdede derfor en ny lokalplan, der tillod langt mere omfattende byggeri på grunden, både i højden (4 etager) og på arealet ud mod ådalen.

Både vi (DN) og beboerne i området protesterede og klagede over kommunens eftergivenhed.

Det endte i to store nederlag for kommunen.

Miljøstyrelsen ville ikke give kommunen dispensation til at bebygge arealer indenfor åbeskyttelseslinjen
og
Planklagenævnet ville ikke anerkende kommunens måde at beregne byggeprocenter på.

DN havde gjort Miljøstyrelsen opmærksom på det urimelige i en dispensation, og vi havde klaget til Planklagenævnet over kommunens beregninger, så det var et tilfredsstillende resultat for os.

Kommunen har efterfølgende ændret kommuneplanen og udarbejdet endnu en lokalplan, der fortsat tillader meget højt byggeri (i 4 etager), men som dog har fjernet al byggeri på grunden bag lejlighederne langs Stadionvej.
Altså et byggeri, som det kommunen først havde planlagt, blot op til dobbelt så højt.

Igen synes både beboerne og DN, at kommunen burde vende tilbage til deres oprindelige forslag med byggeri i to etager.
Det har vi meddelt kommunen.

Vi synes ikke, man skal lægge et så voldsomt byggeri meget synligt i ådalen og så forskelligt fra det øvrige byggeri i området.

Kommunen skal atter søge om en ny dispensation fra åbeskyttelseslinjen hos Miljøstyrelsen.
Får kommunen ikke en dispensation, falder hele byggeriet.

Det gamle byråd er nu væk, og det nye byråd har stillet i udsigt, at der skal tages større hensyn til miljø og natur fremover.

Vi venter spændt på, hvor alvorligt det nye byråd mener sine løfter, og om vi mon får et projekt bedre tilpasset omgivelserne?

Et lille udsnit af den omhandlede grund.

Stadionvej i forgrunden (ca. 50 m. til højre ad Stadionvej begynder Vandværksvej)
Grunden strækker sig fra Stadionvej mod syd, dvs. ned mod åen.