Den 30 april på en dejlig forårsaften i Marielundsskoven og Kolding Skov afholdt DN Kolding en vandretur med titlen ”Kend skovens træer”.
Turleder Boj Bro har stor botanisk indsigt på træer og vedplanter, som deltagerne på turen kunne øse af.
Marielundsskoven er et gammelt skovkompleks, som har været ekstensivt drevet; der er derfor mange forskellige vedplanter (buske og træer) til stede i det spændende landskab.
Der arbejdes på en fredning af store dele af området, som vi må håbe bliver fuldført.
Først da vil områder få fred for det evige pres for inddragelse til  by-udviklende formål.

Vi var 17 deltagere på den inspirerende og lærerige skovtur.